دوشنبه 01 مرداد 97 - 10:35 ق ظ

دسته اول 97 - 96

دسته اول 97 - 96

Sorry, no description available

   
Event image Date Title Venue City State Category
ملوان 	انزلی - ماشین‌سازی‌تبریز
1.11.17, ورزشگاه تختی بندر انزلی بندر انزلی - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز 	- شهرداری ماهشهر
7.11.17, ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تبریز - دسته اول 97 - 96
مس کرمان - ماشین‌سازی‌تبریز
15.11.17, ورزشگاه شهید باهنر کرمان - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز  - نفت‌ م.سلیمان
7.01.18, ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تبریز - دسته اول 97 - 96
فجر سپاسی - ماشین‌سازی‌تبریز
14.01.18, ورزشگاه پارس شیراز - - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - گل گهرسیرجان
21.01.18, ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تبریز - دسته اول 97 - 96
ایران جوان بوشهر - ماشین‌سازی‌تبریز
28.01.18, شهید بهشتی بوشهر - - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - راه‌آهن
3.02.18, ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تبریز - دسته اول 97 - 96
آلومینیوم اراک - ماشین‌سازی‌تبریز
12.02.18, ورزشگاه امام خمینی اراک - - دسته اول 97 - 96
26.02.18, ورزشگاه حافظیه شیراز - - دسته اول 97 - 96

وبسایت های همراه ماشین سازی

آي خبر

سازمان ورزش شهرداري تبريز

شهريار نيوز

 

مسیر سایت

مسیر سایت