یکشنبه 01 مهر 97 - 03:41 ب ظ

ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

ورزشگاه

ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
سایت:
http://mstfc.ir
آدرس:
خیابان جوان
شهر:
تبریز
کشور:
Iran
   
Event image Date Title City State Category
ماشین‌سازی‌تبریز 	- شهرداری ماهشهر
7.11.17, تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز  - نفت‌ م.سلیمان
7.01.18, تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - گل گهرسیرجان
21.01.18, تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - راه‌آهن
3.02.18, تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - خونه به خونه
2.03.18, تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - ملوان
15.03.18 تبریز - دسته اول 97 - 96
ماشین‌سازی‌تبریز - شهرداری تبریز
19.03.18, تبریز - دسته اول 97 - 96

وبسایت های همراه ماشین سازی

آي خبر

سازمان ورزش شهرداري تبريز

شهريار نيوز

 

مسیر سایت

مسیر سایت