مسعود همامی

  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
  • تصاویر
  مسعود همامی
  نام: مسعود همامی
  Iran, Islamic Republic of  Iran, Islamic Republic of
  تیم: ماشین سازی تبریز
  لقب: مسعود همامی

  مسعود همامی، بازیکن ماشین سازی تبریز فصل95 - 97