اکبرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز از تاسیس آکادمی فوتبال این باشگاه در آینده نزدیک خبر داد.


عیسی اکبرزاده گفت: به زودی با تحویل یکی از میادین چمن مصنوعی شهرداری تبریز آکادمی فوتبال ماشین سازی تبریز را راه اندازی می کنیم.

مدیرعامل ماشین سازی تبریز در گفت و گو با آی نیوز گفت: وجود آکادمی فوتبال برای پشتوانه سازی و تربیت نسل های آینده فوتبال ماشین سازی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مدرسه فوتبال و آکادمی با نام ماشین سازی تبریز فعالیت ندارد گفت: آمادمی فوتبال ماشین سازی تبریز به صورت دائمی به فعالیت خواهد پرداخت و در این زمینه سعی خواهیم کرد یک آکادمی با استانداردهای خوب راراه اندازی نماییم.

وی افزود: با توافقات انجام گرفته با شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز هر موقع که باشگاه به اتوبوس نیاز داشته باشد از این طریق تامین خواهیم نمود.

وی از تعیین محل دائمی باشگاه طی روزهای آینده خبر داد.

Add comment

Security code
Refresh