ماشین سازیمدیران باشگاه ماشین سازی تبریز با عقد قرارداد با 22 بازیکن لیست نهایی تیم را برای حضور در قابتهای لیگ دسته دو تکمیل نمودند.

 


 دیروز قرارداد 10 نفر از بازیکنان به ثبت رسید و امروز نیز 12 نفر از بازیکنان با باشگاه ماشین سازی قرار داد امضاکردند.

از تیم فصل گذشته ماشین سازی تنها 5 بازیکن شاخص در تیم امسال حضور دارند و بقیه بازیکنان مورد قبول کادر فنی تیم ماشین سازی تبریز قرار نگرفتند.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز با وسواس زیادی دست به انتخاب بازیکنان تیم ماشین سازی زده است و خوشبختانه بر خلاف دو سال قبل که بازیکنان به صورت اتوبوسی و زورکی و پولکی وارد تیم می شدند امسال باشگاه نظم و انضباط خاصی پیدا کرده است.

لیست نهایی بازیکنان ماشین سازی تبریز تا ساعاتی بعد در همین سایت منتشر خواهد شد.

Add comment

Security code
Refresh