کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه 4 هفته ابتدایی لیگ دسته دوم را اعلام کرد و بر این اساس ماشین سازی هفته اول میزبان است.

 


به گزارش آی نیوز به نقل از سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه 4 هفته اول لیگ دسته دوم را در فصل 93-94 را به شرح زیر اعلام کرد.

کمیته مسابقات همچنین تاکید کرد باشگاه هایی که مشکل حقوقی و مالکیتی خود را حل نکنند و تا پایان روز اداری 9 مهرماه مدارک خود را تکمیل نکنند از جدول لیگ کنار گذاشته می شوند:

برنامه هفته اول دوشنبه 14 مهر ماه
هامون سازه زاهدان- بعثت کرمانشاه
پیام وحدت مشهد- ابومسلم مشهد
شهرداری بیرجند- ملی حفاری اهواز
تمامی این دیدارها ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود.
گاز فجر جم- منطقه آزاد کیش
همه این دیدارها ساعت 15 و 30 دقیقه آغاز می شود.
ماشین سازی تبریز- صنعت نوین آبادان  ساعت 15 و 45

برنامه هفته دوم ؛ یکشنبه 20 مهر ماه
منطقه آزاد کیش- پیام وحدت مشهد
این دیدارها ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود.
بعثت کرمانشاه- صنعت نوین آبادان

سه شنبه 22 مهرماه
ابومسلم مشهد- هامون سازه زاهدان
این دیدارها ساعت 15 و 45 دقیقه آغاز می شود.
شهرداری بیرجند- ماشین سازی تبریز ساعت 15 و 15 دقیقه
ملی حفاری اهواز- گاز فجر جم
این دیدارها ساعت 15 و 45 دقیقه آغاز می شود.

برنامه هفته سوم 29 مهرماه
هامون سازه زاهدان- منطقه ـآزاد کیش
این دیدارها ساعت 15 آغاز می شود.
صنعت نوین آبادان- ابومسلم مشهد
این دیدارها ساعت 15 و 30 دقیقه آغاز می شود.

چهاشنبه 30 مهر ماه
پیام وحدت مشهد- ملی حفاری اهواز
این دیدارها ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود.
ماشین سازی تبریز- بعثت کرمانشاه ساعت 15 و 30 دقیقه

هفته چهارم دوشنبه 5 آبان
ابومسلم مشهد- بعثت کرمانشاه
منطقه آزاد کیش- صنعت نوین آبادان
این دیدارها ساعت 15 آغاز می شود
گاز فجر جم- ماشین سازی تبریزساعت 15 و 15 دقیقه
ملی حفاری اهواز- هامون سازه زاهدان
این دیدارها ساعت 15 و 30 دقیقه اغاز می شود.

Add comment

Security code
Refresh