اسامی بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در فصل 95 - 94 .

اسامی بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در فصل 96- 95 در لیگ برتر.

 

اسامی بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در فصل 93 - 94 .